Visie nieuwbouw Maaslandse Zoom

Maaslandse Zoom wordt een wijk met een rijke variatie aan energiezuinige nieuwbouwwoningen in een gebied waar het groen-historische karakter van grote waarde is. Mensen wonen hier in rust, met respect voor de natuur en omgeving. Geen plek dus voor nieuwbouw in de categorie ’13-in-een-dozijn’. Bij de ontwikkeling van Maaslandse Zoom worden de woningen zorgvuldig ingepast in de dorpse, landschappelijke omgeving.

image alt

Maaslandse identiteit als basis

Anders dan veel andere kleine nederzettingen heeft Maasland een sterk karakter met de kenmerken van een oudhollands boerendorp. Zo is er de gracht met monumentale panden aan weerszijden en de oude kerk midden op het plein. Het smalle water is de verbindende factor met kades, taluds en privétuinen aan weerszijden. De stedenbouwkundige samenhang vormt samen met de intimiteit en de voelbare historie de basis voor een aangename leefomgeving. Een omgeving waar geen standaard appartementengebouw of nieuwbouwwoningen in passen. De uitbreiding van Maasland vergt dus bijzondere aandacht. Het ontwerp van het plan is gebaseerd op de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap en het dorpse karakter van Maasland.

Cittaslow-ambitie voortzetten

Bij Maaslandse Zoom zetten we in op een brede basis van ‘Cittaslow’. Dit is het internationale keurmerk voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners die tot de top behoren op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. De gemeente Midden-Delfland was de eerste Cittaslow van Nederland. Hier kunnen inwoners en bezoekers genieten op een plezierige, gastvrije manier en op een menselijk tempo. Cittaslow biedt een kader voor de toekomst, met behoud van de historie. De ambities voor Maaslandse Zoom zijn ingedeeld in vijf thema’s die aansluiten bij het Cittaslow-keurmerk: 1. Identiteit & ruimtelijke kwaliteit, 2. Klimaat & ruimtegebruik, 3. Groen, ecologie & water, 4. Wonen, welzijn & sociale verbondenheid, 5. Mobiliteit.

image alt

Typisch Maaslandse elementen

De architectuur in de drie sfeergebieden van de Maaslandse Zoom wordt zo op elkaar afgestemd dat er een herkenbare buurt ontstaat. Denk hierbij aan daken in verschillende kapvormen, die toch een geheel vormen. In de gevelafwerking worden lichte materialen gebruikt en typisch Maaslandse elementen zoals lichte baksteen, gekeimd of afgewerkt met traditioneel metsel- of stucwerk, eventueel in combinatie met hout. Een opvallend architectonisch element in het straatbeeld is gepotdekseld hout. Alles staat verbonden met elkaar en past bij het agrarische karakter van het gebied en de dorpskern.

‘Maaslandse Zoom maakt het dorp Maasland helemaal af’

In Maaslandse Zoom maak je straks écht onderdeel uit van het dorp. Met een architectuur die naadloos op de omgeving aansluit en het centrum om de hoek, is het project een aanvulling op de omgeving. Wij spraken met architect Ron van Leeuwen, van Kokon Architectuur & Stedenbouw, die zelf ook in Maasland woont en daardoor de plek als geen ander kent: “De warmte die in het dorp hangt wil ik doortrekken naar de nieuwbouwwijk.”

Lees het interview met Ron
Wanneer start de verkoop? Planning Maaslandse Zoom
Welke woning is jouw favoriet? Bekijk het aanbod