Mirjam Nielsen: ‘Maaslandse Zoom is een nieuwe woonbuurt voor iedereen’

7 juli '23

Wonen in het groen in Maaslandse Zoom. Iets waar heel erg behoefte aan is volgens ontwikkelingsmanager Mirjam Nielsen en binnenkort is het mogelijk. Het doel is uiteindelijk om een stukje dorp uit te breiden en een mooie, groene en gemoedelijke woonbuurt te creëren waar iedereen elkaar kent. En waar iedereen welkom is. Mirjam: “Wat ik heel leuk vind van Maaslandse zoom is dat je recreatief en ecologisch iets toevoegt aan het dorp. Niet alleen voor mensen die er in de buurt wonen, maar iedereen heeft er profijt van.”

image alt

Nieuw stukje dorp

“BPD is grondeigenaar van Maaslandse Zoom en we kijken specifiek naar hoe je op een goede manier kwalitatief en kwantitatief een woonbuurt toevoegt aan een bestaand dorp. Daar is al lang behoefte aan. Mijn rol is om de belangen goed in kaart te brengen en op die manier een planvoorstel te maken dat in lijn ligt met de ambities van de gemeente en onze eigen ambities. Het doel is natuurlijk om daar een mooie buurt van te maken. Sowieso is Maasland een groene gemeente en dat past weer heel goed bij onze ambities. Dat je vanuit ecologie, groen en water de plannen opbouwt en niet alleen vanuit stenen”, legt Mirjam uit. “We hebben al jaren geleden toen dit stuk land te koop kwam gezegd: dit is een heel logische plek om een stukje dorp aan het dorp toe te voegen. Het past heel erg in ons straatje om vooruit te denken en die positie te verwerven om zo’n plan vorm te kunnen geven. In dit geval heeft het een aantal jaren op de plank gelegen en is dus nu tot uiting gekomen.”

Ontmoeten in groene zoom

“Een groene zoom is natuurlijk een fenomeen. Een groene rand van het dorp. Hier heb je het gevoel van vrijheid, groen en natuur. Iets wat je echt beleeft in je woonomgeving. Maaslandse Zoom wordt een duurzame, groene buurt waarin de schaal zo is dat mensen elkaar echt kunnen kennen. Dat mensen trots zijn op hun buurtje en ook het gevoel van ‘goede buren’ hebben, zodat de jaarlijkse buurtbarbecue heel normaal is. In de openbare ruimte kunnen bewoners elkaar opzoeken en het wij-gevoel ervaren ondanks de verschillende woningtypes”, benadrukt Mirjam. “Daar waar je het gebied in komt is het nog klein en laag. Geleidelijk en vriendelijk volgt er een opbouw, waarbij je echt kan genieten van de overgang tussen woonbuurt en open groen landschap. De namen voor de gebieden ’t Landje, De Slagen en De Uitkijk komen uit het gebiedspaspoort. Er is heel zorgvuldig over nagedacht.”

image alt

Betaalbare woningen realiseren

Het is een plan van 109 woningen en dat is voor Maasland wel een significante toevoeging aan het dorp. “We proberen met name voor verschillende doelgroepen betaalbare woningen te realiseren. Dus niet alleen sociale woningen of een villawijk, maar we proberen juist voor iedereen die wil instromen of doorstromen verschillende woningtypen te maken. Zo leven mensen op een leuke manier met elkaar samen en ontmoeten ze elkaar in het groen. Het is een heel leuk stukje waar nu de schaapjes lopen en we willen juist dát gevoel van die polderstructuur behouden. Er komt ook een zichtlijn in het midden van het plan dat uitzicht geeft op het gebied erachter. Dat gebied naar het Voedselbos was vroeger eigenlijk heel ontoegankelijk. Staatsbosbeheer gaat dat nu toegankelijk maken. Ze zijn al begonnen. Maaslanders kunnen hierdoor echt door het gebiedje heen lopen. Zo zie je het groen niet alleen in de verte, maar wordt het echt onderdeel van het dorp. Mensen kunnen er lekker een wandelingetje doorheen maken en het groen beleven. Wat ik heel leuk vind van Maaslandse Zoom is dat je recreatief en ecologisch iets toevoegt aan het dorp. Niet alleen voor mensen die er in de buurt wonen, maar iedereen heeft er profijt van.”

Contact met omgeving en belanghebbenden

De gemeente heeft in aanloop van de plannen een gebiedspaspoort vastgesteld waarin een aantal wensen en randvoorwaarden zijn genoemd. “Dat zijn handvatten waar wij heel blij mee zijn. Wat ik heel leuk vind is dat we eigenlijk met heel veel belanghebbenden contact hebben gehad in samenwerking met de gemeente. Zo heb je niet maar één moment, maar doorlopend afstemming met de omgeving en belanghebbenden. Dat doet denk ik heel veel goeds”, vertelt Mirjam. “Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld met zowel omwonenden als de raadscommissie, de Raad, het college, beleidsvelden en mensen van Staatsbosbeheer. Zo hebben we gekeken welke punten belangrijk zijn voor de verdere planuitwerking. Daar is vervolgens een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan uitgerold. Dat moment vind ik heel mooi: de uitwerking van wat we toen met elkaar hebben vastgelegd. Laatst hadden we een inloopavond en konden mensen reageren op hoe de woonbuurt eruit komt te zien. En dan herkennen mensen wel echt hoe het eerder als ambitie is uitgesproken. Het merendeel van de mensen reageert dan zo enthousiast dat het er nu écht komt, terwijl het al zo lang in de pijplijn zit.”

image alt

Ontwikkeluitdagingen woningmarkt

“De woningmarkt is best wel aan het veranderen. Desondanks is het belangrijk om elkaar aan die ambitie en doelen te houden, omdat we er in geloven dat het voor Maasland heel belangrijk is deze stap te zetten. De uitdaging is natuurlijk nog om die doelen met elkaar, zoals beloofd, toch te bereiken. Ik geloof heel erg dat dat kan. Maar dan moeten we ons niet door alle procedures uit de weg laten slaan. Je moet veel vinkjes halen op verschillende goedkeuringsprocedures, maar die zijn er niet voor niks. Om alles zorgvuldig te doorlopen heb je soms een wat langere aanlooptijd nodig, maar dan wijzen uiteindelijk wel alle neuzen dezelfde kant op. Dan kun je al snel richting uitvoering gaan. Dat moment is nu. Ik ben heel blij om te kunnen zeggen dat de markt uitdagender is geworden, maar dat we alle ambities en de planning overeind houden.”

Koop, vrije sector én sociale huur

“Honderd woningen lijkt misschien niet zoveel, maar wat ik heel mooi vind is dat mensen graag binnen hun eigen leefgebied willen blijven wonen. Zo kunnen we echt een antwoord geven op die woningbehoefte die er is voor Midden-Delfland. Er komt sociale huur, maar ook betaalbare koop en vrije sector. Zo kunnen we aan alle doelgroepen bijdragen, waardoor mensen dus niet naar Rotterdam hoeven uit te wijken, maar echt in Maasland kunnen blijven. Dat is een wens die al lang gekoesterd wordt en heel vaak niet kon, dus dat maakt het wel een mooie kans. Vanuit het dorp zijn er best wel wat mensen die behoefte hebben om hun eengezinswoning in te ruilen voor een appartement. Met name de senioren doelgroep. Daar is de afgelopen jaren nauwelijks tot geen aanbod voor geweest. Dat biedt dus een kans om dicht te blijven wonen bij je huidige plek en toch de volgende stap te zetten in je woonbehoeftes. We bouwen ook een deel grondgebonden woningen, dus dat biedt ook ruimte voor gezinnen. Door het maken van senioren appartementen maak je binnen het dorp zelf ook doorstroming mogelijk. Het mes snijdt aan twee kanten in de positieve zin. We kijken ook bewust naar appartementen, zodat starters en jongwerkenden hier ook terecht kunnen”, vertelt de ontwikkelingsmanager.

image alt

Duurzame elementen

“We maken alle woningen minimaal BENG 2.0. Zo maak je geen gebruik van fossiele brandstof, maar alleen van duurzame energiebronnen. Daarnaast zijn we ook aan het kijken naar klimaatadaptieve maatregelen, zodat regenwater in de openbare ruimte goed opgevangen en vastgehouden kan worden. Nu is het nog een grasland, maar dat willen we veel meer verrijken met dier- en plantensoorten. Ook voor de woningen zelf komen er niet alleen maar harde schuttingen, maar groene afscheidingen tussen woningen. En er komen groene tuinen die in het ontwerp al meegenomen worden. We zeggen dus niet: ‘bewoners, doe er maar wat moois mee.’ Het wordt al gefaciliteerd en vanaf dag één normaal gemaakt. Parkeren is zoveel mogelijk uit het zicht. Met de architect zijn we ook bezig om het Maaslandse gevoel door materialen, kleuren en vormen terug te laten komen. Zoals je dat ook in de oude dorpskern ziet. Met de architect wordt zorgvuldig gekozen wat nou kenmerkend is voor dit gebied. En hoe geven we dat zo natuurlijk mogelijk vorm? Dat hoef je niet alleen bij die grondgebonden woningen te doen, maar juist ook bij de wat grotere appartementenblokken. Zo worden het geen vierkante dozen, maar voelt het als een heel weloverwogen inpassing.”

  Bekijk het laatste nieuws
  Bekijk de planning